•  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Orgelkids SE

   

  Som en nytillkommen del av det stadigt växande nätverket Orgelkids NL är Göteborgs lilla orgelfestival glada att under 2019 års orgelfestival fortsatt samverka med systerorganisationen Orgelkids SE, som verkar för barn och ungas orgelintresse i Sverige inom ramen för en etablerad internationell samverkansmodell.

   

  Den tvåstämmiga ombyggbara DO-orgeln från Orgelkids har två oktavers tonomfång och byggs ihop av fem barn på under en timma. DO-orgeln ingår som ett pedagogiskt element i ett internationellt beprövat koncept för interaktivt lärande, där Orgelkids Nederländerna, Orgelkids USA, Orgelkids Canada, Orgelkids Belgien, Orgelkids Storbritannien och Orgelkids Tyskland och Orgelkids Sverige är övriga parter.

   

   

   

  Orgelkids NL
 •  

   

  - För åldrarna 2-6 år passar DO-orgeln från Orgelkids som ackompanjerande instrument till interaktiva orgelsagor i förskolan

   

  - För åldrarna 7-12 år passar den utmärkt som sammansvetsande gruppaktivitet på tema lagarbete, musikhistoria och mekanikhistoria.

   

  - För åldrarna 13-17 år passar den som stöd i teknik- och naturvetenskapliga ämnen, men självklart även i musikämnet, särskilt i komposition för 2 oktaver

   

  - För högskolestudenter passar den utmärkt inom konstnärlig fakultet som ett exempel på tillämpad musikteori och inom pedagogisk fakultet som en brett engagerande artefakt med direkt koppling till en mer än 2000-årig musik- och instrumentbyggartradition

   

  - För instrumentbyggarutbildningar når den ut till nya sökandegrupper, där den omedelbart inspirerar till konstruktion och framtagning av helt nya instrument

   

  - För möbel-, båtbyggar- och övriga hantverksutbildningar tjänar den som brygga för tvärfunktionell samverkan

   

  - Under musikfestivaler kan DO-orgeln från Orgelkids inspirera människor till helt nya musikaliska upptäckter, tack vare sin förmåga att engagera alla åldrar och människor. Att bygga en orgel på en timma tillsammans med fem människor man inte tidigare träffat förut är lustfyllt, sinnligt tilltalande och bygger känslan av sammanhang

   

  - För nya orgelprojekt bidrar DO-orgeln från Orgelkids med begripliggörande för externa samverkansparter och medfinansiärer kring hur en orgel fungerar och skapar nya relationer och förtroendekapital

   

   

  DO-orgeln från Orgelkids bidrar till en värld av sinnlig passion och nya klanger, för alla!

   

   

 •