• Orgelkids SE

     

    Som en nytillkommen del av det stadigt växande nätverket Orgelkids NL är Göteborgs lilla orgelfestival glada att med 2018 års orgelfestival presentera systerorganisationen Orgelkids SE, som verkar för barn och ungas orgelintresse i Sverige inom ramen för en etablerad internationell samverkansmodell.