• Orgelkids SE

   

  Som en nytillkommen del av det stadigt växande nätverket Orgelkids NL är Göteborgs lilla orgelfestival glada att under 2019 års orgelfestival fortsatt samverka med systerorganisationen Orgelkids SE, som verkar för barn och ungas orgelintresse i Sverige inom ramen för en etablerad internationell samverkansmodell.

   

   

  ORGELKIDS SE

  Den tvåstämmiga ombyggbara DO-orgeln från Orgelkids har två oktavers tonomfång och byggs ihop av fem barn på under en timma. DO-orgeln ingår som ett pedagogiskt element i ett internationellt beprövat koncept för interaktivt lärande, där Orgelkids Nederländerna, Orgelkids USA, Orgelkids Canada, Orgelkids Belgien, Orgelkids Storbritannien och Orgelkids Tyskland och Orgelkids Sverige är övriga parter.

  Läs mer här.