• Ny konserthusorgel i Göteborgs konserthus

   

   

  Projektledning - Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi


  ETT HISTORISKT ÖGONBLICK

  Ny konserthusorgel för Göteborgs symfoniker

  I januari 2018 deltog Göteborgs internationella orgelakademi i slutandet av ett historiskt avtal om att bygga en helt ny konserthusorgel av allra högsta internationella dignitet. Göteborg och konserthuset kan år 2021, lagom till stadens 400-årsjubileum, bjuda alla musikälskare på klangliga orgelupplevelser med full symfoniorkester och sångare som inte någonsin tidigare varit möjliga.


  Konserthusets befintliga orgel är från 1937 och byggdes av den danska firman Marcussen & Søn. Trots att det är ett imponerade exempel på orgelbyggarkonst från den tiden har den troligen aldrig fungerat tillfredsställande, då storlek och utformning inte är anpassade för rummet. Efter en renovering på 1980-talet togs den åter i bruk, men sedan början av 2000-talet har den inte kunnat användas. En fungerande konsertsalsorgel skulle ge nya musikaliska möjligheter för det internationellt kända konserthuset och locka nya besökare.


  En förstudie har genomförts under ledning av orgelprofessor Hans Davidsson, konstnärlig ledare vid Göteborgs internationella orgelakademi (GIOA), på uppdrag av fastighetsägaren Higab i samarbete med Göteborgs Symfoniker. Syftet har varit att undersöka om orgeln skulle kunna återställas till fungerande skick, alternativt byggas om för att klara dagens krav för mångsidig användning av konserthusorglar. Som referensgrupp har man haft internationellt verksamma konsertorganister och orgelsakkunniga som i dialog med projektledningen studerat förutsättningarna. Även antikvarisk expertis har anlitats.

   

  Resultatet av förstudien blev ett förordande av byte till en ny orgel anpassad till konserthus. Genom en nybyggnad kan ny teknik och kunskap användas i skapandet av ett instrument som optimalt fyller funktionen av konsertsalsorgel i Göteborgs konserthus.


  Efter att upphandling genomförts gick uppdraget att bygga den nya orgeln till den välkända österrikiska orgelbyggarfirman Rieger Orgelbau. Uppskattad projektkostnad är cirka 35 miljoner kronor.


  Alla inriktningsbeslut för bygget av den symfoniska konsertsalsorgeln har varit klangorienterade med en stark betoning av en effektfull helhetsverkan, som samlat kommer att ge en både fyllig, omfamnande och skimrande helhetsklang i ett mycket brett register från det skiraste till det mäktigaste av uttryck. Orgeln kommer att få solostämmor som gifter sig sömlöst med orkesterns instrument och alla klingande delar i orgeln ska placeras i fronten av orgelrummet för bästa tänkbara akustiska återgivning. Varje enskild pipa kommer att lyftas fram och skulpteras med varsamhet och omsorg.

   

  År 2021 möjliggörs alltså vad arkitekten Nils Einar Eriksson ursprungligen önskade åstadkomma på 1930-talet när han ritade konserthuset med en orgel alldeles intill orkestern, som får klinga som ett instrument som tillsammans med orkestern bildar en enhetlig klangkropp.

   

  Vi vill uttrycka vår uppriktiga tacksamhet till Higab och dess vd:ar Stefan Lundqvist och Per-Henrik Hartmann, och Göteborgs symfoniker och dess konstnärliga ledare och vd, Sten Cranner, för att ni gjort det möjligt att bygga och installera den nya konserthusorgeln. Tack för att ni anförtrott Göteborgs internationella orgelakademi ledningen av orgelprojektet och gav dess internationella referensgrupp möjligheter att hjälpa till i, och följa, hela processen. Ett särskilt tack till Wendelin Eberle och Rieger Orgelbau i Schwarzach för att ni byggt en unik och underbar orgel.

   

  Vårt varmaste tack går också till Göteborgs konserthus orgelreferensgrupp:
  Bine Bryndorf, Karin Nelson, Paul Peeters, Joris Verdin, Nathan J. Laube, Hans-Ola Ericsson, Koos van de Linde, Magnus Kjellson (GSO), Hans Davidsson, ordförande och projektledare

   

   

   

   

   

   

  KONSERTHUSORGELNS DISPOSITION

   

  GRAND ORGUE (Manual I)
  Montre 16’
  Bourdon 16’
  Montre 8’
  Flûte harmonique 8’
  Bourdon 8’
  Viole de gambe 8’
  Grosse Quinte 51/3’
  Prestant 4’
  Flûte 4’
  Grosse Tierce 31/5’
  Quinte 22/3’
  Doublette 2’
  Cornet (från c1) V
  Fourniture (2’) V
  Cymbale (1’) IV
  Bombarde 16’
  Trompette 8’
  Clairon 4’
  Saxophone (*) 8’

   

  POSITIF EXPRESSIF (Manual II)
  Quintaton 16’
  Principal 8’
  Flûte 8’
  Cor de nuit 8’
  Salicional 8’
  Unda maris (från c0) 8’
  Prestant 4’
  Flûte douce 4’
  Nazard 22/3’
  Doublette 2’
  Tierce 13/5’
  Larigot 11/3’
  Septième 11/7’
  Piccolo 1’
  Neuvième 8/9’
  Onzième 8/11’
  Cornet (från f0) V
  Plein Jeu (11/3’) IV
  Basson 16’
  Trompette 8’
  Cromorne 8’

   

  RÉCIT EXPRESSIF (Manual III)
  Bourdon 16’
  Diapason 8’
  Flûte traversière 8’
  Bourdon 8’
  Viole de gambe 8’
  Voix céleste (från c0) 8’
  Octave 4’
  Flûte octaviante 4’
  Nazard harmonique 22/3’
  Octavin 2’
  Tierce harmonique 13/5’
  Fourniture (2’) IV
  Cymbale (1/2’) III
  Bombarde 16’
  Trompette harmonique 8’
  Basson & Hautbois 8’
  Voix humaine 8’
  Clairon harmonique 4’

   

  ORCHESTRE EXPRESSIF (Manual IV)
  Violonbasse 16’
  Corno dolce 16’
  Violon 8’
  Flûte d’orchestre 8’
  Bourdon doux 8’
  Quintaton 8’
  Éolienne 8’
  Voix angélique (från c0) 8’
  Viole 4’
  Flûte d’echo 4’
  Piccolo 2’
  Harmonia aetheria (22/3’) III
  Clarinette (*) 8’
  Physharmonica (**) 16’
  Physharmonica (**) 8’

   

  SOLO EXPRESSIF (‘floating’)
  Cor d’harmonie 8’
  Violoncelle 8’
  Violoncelle céleste (från c0) 8’
  Cor anglais 8’
  Tuba magna 16’
  Tuba mirabilis 8’
  Tuba clairon 4’

   

  BOMBARDE (‘floating’)
  Cor d’harmonie (SOLO) 8’
  Tuba magna (SOLO) 16’
  Tuba mirabilis (SOLO) 8’
  Tuba clairon (SOLO) 4’
  Trompette Royale (***) 8’

   

  PÉDALE EXPRESSIF
  Basse acoustique (****) 32’
  Violonbasse (ORCH.) 16’
  Corno dolce (ORCH.) 16’
  Violoncelle 8 (SOLO) 8’
  Violon (ORCH.) 8’
  Corno dolce (****) 8’
  Physharmonica (ORCH.) 16’
  Tuba magna (SOLO) 16’
  Tuba mirabilis (SOLO) 8’
  Tuba clairon (SOLO) 4’

   

  PÉDALE
  Basse acoustique [211/3’] 64’
  Soubasse 32’
  Flûte 16’
  Montre (GRAND ORGUE) 16’
  Soubasse 16’
  Grosse Quinte 102/3’
  Flûte 8’
  Principal 8’
  Grande Tierce 62/5’
  Quinte 51/3’
  Grande Septième 44/7’
  Flûte 4’
  Bombarde 32’
  Bombarde 16’
  Basson 16’
  Trompette 8’
  Clairon 4’

   

  (*) genomslående tungstämma
  (**) genomslående tungstämma med egen svällpedal
  (***) högt lufttryck
  (****) från Corno dolce 16’ (ORCHESTRE)

   

  OMFÅNG
  Manualer: C–c4
  Pedal: C g1

   

  SPELBORD
  Sänkbart mekaniskt spelbord, inbyggd
  Flyttbart elektriskt spelbord med proportionell traktur för både spel- och registermekanik
  112 stämmor, inkl. 15 transmissioner

   

  KOPPEL
  Vanliga koppel samt sub- och super-oktavkoppel; 12 fri inställbara koppel

   

  KOMBINATIONSSYSTEM, M.M.
  Riegers kombinationsystem (4 inställbara crescendi; sostenuto; etc.)
  General svällanordning med jalusier i podiets bakvägg
  Riegers stämnings- och ‘replay’-system; MIDI

   

  LUFTSYSTEM
  Olika lufttryck för olika väderlådor/stämgruppor
  Inställbart lufttryck för Grand Orgue (c:a 20–150 VP)

   

   

   

   

 • Wendelin Eberle - CEO, Rieger Orgelbau - Photographer: Jon Liinason

  Wendelin Eberlin, Rieger Orgelbau, Schwarzach

  Jan-Inge Gustavsson, Akustikon, Göteborg

  Foto: Jon Liinason