• Ny konserthusorgel till Göteborgs konserthus

  Projektledning - Göteborg International Organ Academy

  Wendelin Eberle - CEO, Rieger Orgelbau - Photographer: Jon Liinason

  Wendelin Eberlin, Rieger Orgelbau, Schwarzach

  Jan-Inge Gustavsson, Akustikon, Göteborg

  Foto: Jon Liinason

   

   

  ETT HISTORISKT ÖGONBLICK

  I januari 2018 deltog Göteborg International Organ Academy i slutandet av ett historiskt avtal om att bygga en helt ny konserthusorgel av allra högsta internationella dignitet. Göteborg och konserthuset kan år 2021, lagom till stadens 400-årsjubileum, bjuda alla musikälskare på klangliga orgelupplevelser med full symfoniorkester och sångare som inte någonsin tidigare varit möjliga.

   

  Konserthusets befintliga orgel är från 1937 och byggdes av den danska firman Marcussen & Søn. Trots att det är ett imponerade exempel på orgelbyggarkonst från den tiden har den troligen aldrig fungerat tillfredsställande, då storlek och utformning inte är anpassade för rummet. Efter en renovering på 1980-talet togs den åter i bruk, men sedan början av 2000-talet har den inte kunnat användas. En fungerande konsertsalsorgel skulle ge nya musikaliska möjligheter för det internationellt kända konserthuset och locka nya besökare.

   

  En förstudie har genomförts under ledning av orgelprofessor Hans Davidsson, konstnärlig ledare vid Göteborgs internationella orgelakademi (GIOA), på uppdrag av fastighetsägaren Higab i samarbete med Göteborgs Symfoniker. Syftet har varit att undersöka om orgeln skulle kunna återställas till fungerande skick, alternativt byggas om för att klara dagens krav för mångsidig användning av konserthusorglar. Som referensgrupp har man haft internationellt verksamma konsertorganister och orgelsakkunniga som i dialog med projektledningen studerat förutsättningarna. Även antikvarisk expertis har anlitats.

  Resultatet av förstudien blev ett förordande av byte till en ny orgel anpassad till konserthus. Genom en nybyggnad kan ny teknik och kunskap användas i skapandet av ett instrument som optimalt fyller funktionen av konsertsalsorgel i Göteborgs konserthus.

   

  Efter att upphandling genomförts gick uppdraget att bygga den nya orgeln till den välkända österrikiska orgelbyggarfirman Rieger Orgelbau. Uppskattad projektkostnad är cirka 35 miljoner kronor.

   

  Alla inriktningsbeslut för bygget av den symfoniska konsertsalsorgeln har varit klangorienterade med en stark betoning av en effektfull helhetsverkan, som samlat kommer att ge en både fyllig, omfamnande och skimrande helhetsklang i ett mycket brett register från det skiraste till det mäktigaste av uttryck. Orgeln kommer att få solostämmor som gifter sig sömlöst med orkesterns instrument och alla klingande delar i orgeln ska placeras i fronten av orgelrummet för bästa tänkbara akustiska återgivning. Varje enskild pipa kommer att lyftas fram och skulpteras med varsamhet och omsorg.

   

   

  År 2021 möjliggörs alltså vad arkitekten Nils Einar Eriksson ursprungligen önskade åstadkomma på 1930-talet när han ritade konserthuset med en orgel alldeles intill orkestern, som får klinga som ett instrument som tillsammans med orkestern bildar en enhetlig klangkropp.