• Om

   

  Göteborgs internationella orgelakademi (GIOA) riktar ljuset mot Göteborgs praktfulla orgellandskap med konserter och föreläsningar av ledande organister från hela världen. Göteborgs internationella orgelfestival och Göteborgs lilla orgelfestival är scener för tidig och ny musik i gränsöverskridande tvärkulturell samverkan, vars mål är att vara en årligen efterlängtad ingång till en värld av sinnlig passion och nya klanger.

   

  Med Göteborgs orgelfestival vill GIOA bredda och fördjupa det allmänna intresset för orgelkonsten, utveckla nya sätt att möta vår publik, erbjuda program där nya konstnärliga uttryck kan möta helt nya målgrupper och vi strävar ständigt efter att fokusera på att skapa möjligheter för barn och unga människor att tillsammans utforska nya världar.

   

   

  Foto: Sven Andersson

   

   

  Göteborgs internationella orgelfestival 2019 arrangeras av Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi i samarbete med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, Svenska kyrkan, Göteborgs Stadsbibliotek, Göteborgs Symfoniker, Göteborg Baroque, Gageego!, ilDance och andra, och med stöd från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Musikverket och Statens Kulturråd, sponsorer och olika stiftelser.


  Orgelakademin skapades 1994 med syftet att erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av orgelkonsten, så att de kan dela och samla ny kunskap, hitta konstnärlig inspiration och njuta av framträdanden av högsta klass på de många högkvalitativa instrumenten i Göteborg. Akademin är unik i sin funktion att sammanföra studenter, lärare, instrumentbyggare, forskare, artister och orgelkonstens vänner, och den erbjuder ett internationellt forum för dialog och diskussion i en inspirerande och spännande skandinavisk miljö.

  Akademin bygger på den tvärvetenskapliga forskning som har gjorts inom GOArts olika forsknings- och instrumentbyggnadsprojekt sedan 1995 och presenterar ett brett kunskapsfält som integrerar forskning på GOArt, Högskolan för scen- och musik och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

  Akademin har en bred samling orglar och besläktade klaverinstrument till sitt förfogande, som kröns av den fyr-manualiga nordtyska barockorgeln stämd i medelton, byggd av GOArt inom ett tvärvetenskapligt orgelforskningsprogram. Dessutom har det göteborgska orgellandskapet berikats med en rad andra instrument av mycket hög kvalitet.

  År 2021 invigs en ny orgel byggt av Rieger Orgelbau, Schwarzach, Österrike, i Göteborgs konserthus. Den nya orgeln är byggd i nära samarbete med en internationell referensgrupp bestående av Hans-Ola Ericsson, Koos van de Linde, Nathan Laube, Paul Peeters, Joris Verdin, Magnus Kjellson (Göteborgs Symfoniker) och Hans Davidsson, ordförande.

   

  Från och med 2017 har orgelakademin utökats och utvecklats med en orgelfestival för hela staden där ett program för alla åldrar erbjuds.

   

  I nästan 400 år har Göteborg blickat ut mot havet och världen bortom horisonten. Vår stad byggdes och planerades av holländare och tyskar. Som maritim handels- och industristad har vi främjat nära relationer och kunnat utbyta färdigheter med många andra länder. Internationella kontakter, yttre påverkan och människor från olika kulturer har alltid varit en tillgång för Göteborg, och är det än idag.

   

  Från och med 2017 verkar GIOA för att ytterligare stärka stadens internationella orgelprofil genom att vara en aktiv del av stadens 400-årsjubileum som mynnar ut i stort firande år 2021. Målet är att uppnå internationell genomslagskraft, inte bara genom att göra Göteborg till en orgelstad av högsta världsklass, men också genom att bidra till att göra Göteborg till en stad där invånarna trivs, känner sig delaktiga, stolta och förhoppningsfulla inför framtiden.

   

  Göteborgs internationella orgelakademi verkar för en värld av sinnlig passion och nya klanger.

   

   

  broken image
  broken image
 • broken image

   

  Historia

   

  Göteborgs internationella orgelakademi har under åren med stolthet kunnat välkomna ledande forskare och musiker att utforska många instrument och låta dem klinga i olika repertoarer. Här en återblick på tidigare akademier och festivaler.  1994 firade vi den första orgeln av John Brombaugh i Europa, den medeltonsorgel som installerades i Hagakyrkan 1992.

  1996 fokuserade vi Willisorgeln från 1871, då nyligen restaurerad av Tostared, och Schiörlinorgeln från 1783, partiellt restaurerad av Herwin Troje 1991.

  1998 firade vi den nya fransk-symfoniska orgeln, byggd av Verschueren för Högskolan för scen och musik. Vi besökte även Marcussenorgeln från 1854 i synagogan, då nyrestaurerad av Karl Nelson.

  2000 firade vi den internationella invigningen av den forskningsorgel som byggts vid GOArt för att utforska den store 1600-talsorgelbyggaren Arp Schnitgers klangvärld.

   

  2002 firade vi restaureringen av 1909 års Eskil Lundénorgel i Vasakyrkan, utförd av Grönlunds orgelbyggeri.

  2004 var fokus på Marcussenorgeln från 1861 i Hagakyrkan, nyrestaurerad av Åkerman & Lund

  2006 uppmärksammade vi Marcussen/Magnussonorgeln i Tyska kyrkan, nyrenoverad av Tostared.

  2007 stod den så kallade Bjurumsorgeln, byggd 1650 av Nicolaus Manderscheidt och restaurerad av Mads Kjersgaard 1972–1976, i centrum.

  2009 satte vi strålkastarljuset på Domkyrkans nya kororgel, byggd av Tostared.

  2011 firade vi Walkerorgeln i Kristus Konungens katolska kyrka, restaurerad av Tostared och installerad 2010.

  2012 fick vi anledning att återknyta till Brombaughorgeln i Haga och GOArts forskningsorgel i Örgryte nya kyrka, då vi utforskade två teman: nordtyska koralfantasier och Georg Böhms orgelverk i medelton.

  2013 studerade vi många aspekter av 1900-talets och 2000-talets orgelmusik, med särskild betoning på ljudinspelningar. Vi besökte också ett flertal orglar i Göteborg.

  2014 vände vi blicken mot 1700-talet, framför allt J S Bach, hans elever och söner, och utforskade den rika floran av tangentinstrument i Centraleuropa under detta sekel.

  2015 var temat ”Franskt crescendo och tyskt diminuendo: karaktär och kontext i 1800-taets europeiska orgelkonst”.

  2016 var temat ”Kraft och expressivitet från då till nu: bilder (film och ’lumière’) och det bildmässiga i orgelmusik”.

  2017 hade vi två teman: ”Bach och det lutherska arvet” samt ”Kvinnliga organister och tonsättare”.

   

  2018 var temat "Orgelns kosmiska klangvärldar" med hyllning till Bengt Hambréus (1928-2000).

   

  2019 var temat "Orgeln som mekaniskt musikaliskt underverk" med hyllning till Sven-Eric Johanson (1919-1997).

   

  2020 var temat "Konst och musik i kristid" med hyllning till Torsten Nilsson (1920-1999).

   

   

   

   

   

   

 • broken image

  GOArts bibliotek: Med orgeln i fokus

  Pia Shekhter (PDF)

 •  

  Tillgänglighet

   

  Aspekter som jämställdhet, hbtq, mångfald och interkulturella perspektiv vägs in i planeringen av föreningens verksamhet, t ex festivalprogrammet. Ett av våra centrala mål är att i programsättning och artisturval lyfta fram kvinnliga organister och kompositörer, ett annat att göra orgeln tillgänglig för barn och unga.

   

  Arbetet med att på olika sätt öka tillgängligheten för funktionsvarierade vidareutvecklas fortlöpande, bl. a. genom information om hörhjälpmedel, om det ges syntolkning och texttolkning etc.

   

  Vi arbetar också för att reducera eller avlägsna fysiska hinder i våra publika rum, såsom mindre nivåskillnader eller trappsteg, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, dålig belysning, bristande kontrastmarkering, brist på teleslinga eller annan teknisk lösning i entrén etc.

   

  Vi vill med vår digitala kommunikation öka möjligheterna till vidgat deltagande.