• Schiörlin-akademin 16-18 augusti 2020

  Schiörlin-akademin 2020, tog sin utgångspunkt i det unika landskapet av 1700-talsorglar byggda av Pehr Schiörlin (1736-1815) i Gammalkils och Slaka församlingar (Linköpings stift).

 • DELTAGARKONSERT SCHIÖRLIN-AKADEMIN

  16-18 augusti 2020

  Gammalkils kyrka
  Tisdag 18 augusti 2020 kl 18:00

 •  

  Schnitgerakademin 2020 genomfördes under ledning av

  Hans Davidsson, Ulrika Davidsson och Lars Storm

   

   

   

  PROGRAM

   

  GEORG BÖHM (1661-1733)
  Vater unser im Himmelreich (à 2 Claviers et Pedal)
  Gabriel Davidsson, orgel (Sverige)

   

  J. S. BACH
  Praeludium in C, BWV 553/1
  Gabriel Davidsson, orgel (Sverige)

   

  JOHANN GOTTFRIED MÜTHEL (1728-1788)
  Fantasie Es-dur
  Benjamin Kjell, orgel (Sverige)

   

  J. S. BACH
  Sonata nr. 5 C-dur, BWV 529
  II. Largo
  III. Allegro
  Annie Spink, orgel (Nederländerna/USA)

   

  J. S. BACH
  Dies sind die heiligen zehen Gebot, BWV 678
  Martin Frodlund, orgel (Sverige)

   

  FANNY HENSEL-MENDELSSOHN (1805-1847)
  Präludium F-dur
  Benjamin Kjell, orgel (Sverige)

   

   

   

  Orgeln i Gammalkil, byggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping, är en av Sveriges mest berömda. Här har bland andra professor Albert Schweitzer spelat både 1927 och 1951. Den avsynades 1806 av domkyrkoorganist Zacharias Köhler, Linköping, och befanns då enligt besiktningsprotokollet vara i allo perfekt. Enligt ett utlåtande av baron Israel Lagerfelt på det närbelägna Lagerlunda hade Gammalkil nu ”det största och bästa orgelverket i stiftets, måhända hela rikets landsortskyrkor”.

   

  Följ med in bakom kulisserna och upplev orgeln i Gammalkil här:
  https://www.organacademy.se/svenska-1700-talsorglar#13

   

  ***

   

  Orgeln i Gammalkils kyrka - ett mästerverk av Pehr Schiörlin
  Text: Axel Unnerbäck

   

  När Gammalkils församling skulle anskaffa orgel till sin nya kyrkobyggnad, färdig år 1801, var det naturligt att vända sig till orgelbyggaren Pehr Schiörlin i Linköping. Schiörlin, som var född i Södermanland 1736, kom som 17-åring i lära hos den kände orgelbyggaren Jonas Wistenius i Linköping. Han avancerade till förste gesäll och gick år 1769 in som Wistenius kompanjon. När mästaren avled 1777 tog Schiörlin över verkstaden som han drev med stor framgång till sin död 1815. Han hade då byggt närmare 70 orglar, främst i Östergötland, Småland och Södermanland och var jämte sin kollega Olof Schwan i Stockholm den främste i landet.

   

  I Gammalkil behövde man en stor orgel till den nya kyrkan och 1802 tecknade församlingen ett första kontrakt med Schiörlin om en orgel med två manualer och pedal. Sedan kontraktet kompletterats med ett tillägg 1805 påbörjades det stora orgelbygget och 1806 var orgeln fär- dig. Med 28 stämmor, två manualer och självständig pedal var orgeln redan från början upp- märksammad som ”det största och bästa orgelverket i stiftets, kanhända hela rikets landskyr- kor”. Som rådgivare till församlingen fungerade baron Israel Lagerfelt på Lagerlunda gård i Kärna socken. Han hade starka musikaliska intressen, spelade själv orgel och var ofta anlitad som orgelexpert. I samband med Schiörlins orgelbygge i Vikingstad 1785 inleddes ett långt och förtroendefullt samarbete mellan Lagerfelt och Schiörlin. I Gammalkil betydde Lagerfelts med- verkan en garanti för att för att kyrkan skulle få ett förstklassigt instrument, i storlek och kvalitet fullt jämförbart med de orglar som byggdes i städernas kyrkor.

   

  1879 gjordes en viss klanglig modernisering av orgeln i romantisk anda. Det var orgelbygga- ren Johan Petter Kullbom som flyttade om och kompletterade en del av stämmorna, men utan att göra några allvarliga ingrepp.

   

  Vid början av 1930-talet aktualiserades en restaurering och modernisering av orgeln, som enligt ett första förslag skulle få den gamla spelmekaniken utbytt mot pneumatisk traktur och registratur. Målsättningen var här, liksom i Slaka, att bevara orgeln men att med modern teknik göra den mera lättspelt och funktionell. Förslagsställaren fil.dr. Bertil Wester skickade emeller- tid sitt förslag till den berömde läkaren, teologen och orgelkännaren Albert Schweitzer för på- seende. Denne hade tidigt uppmärksammat flera av landets värdefulla gamla orgelverk. Sanno- likt var det kontakten med Schweitzer som gjorde att orgeln räddades från ombyggnad.

   

  År 1948 gjordes i stället en försiktig och pietetsfull restaurering av den danska firman Th. Frobenius, som återställde de förändringar som Kullbom gjorde 1879. Restaureringen kunde genomföras med stöd av en donation från Claes och Greta Lagerfelt på Duseborgs gård. 1951 spelade Albert Schweitzer en mycket uppmärksammad och välbesökt konsert på orgeln.

   

  En kompletterande restaurering utfördes år 1997 av firma Åkerman & Lund enligt förslag av orgelkonsulten Carl-Gustaf Lewenhaupt, som också gjorde en omfattande dokumentation av den berömda orgeln.

   

  Det är knappast en överdrift att beteckna Gammalkils orgel, med sin högtidliga och samtidigt briljanta och utsökt vackra klang som ett musikaliskt mästerverk. Den ståtliga orgelfasaden stil vittnar om att Schiörlin också var begåvad som arkitekt med säker blick för den sengustavianska nyklassicismens formspråk
  Pehr Schiörlin var 70 år när han byggde orgeln i Gammalkil. Under sina återstående nio lev- nadsår byggde han ytterligare tio eller elva orglar. Sin sista, den stora och väl bevarade orgeln i Rappestad, fick han dock inte uppleva färdig. Det blev sonen Jonas Fredrics uppgift att efter faderns död 1815 fullborda den.

   

  ***

   

  Schiörlin-akademin organiseras av Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA) i samarbete med Slaka-Nykils pastorat och Linköpings stift.