• Svenskt digitalt orgelarkiv

   

   

   

   

  FÖRENINGEN FÖR GÖTEBORGS INTERNATIONELLA ORGELAKADEMI FÅR STÖD FÖR TREÅRIGT PROJEKT MED SVENSKT DIGITALT ORGELARKIV FRÅN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND

  Sverige har ett internationellt unikt kulturarv av välbevarade piporglar, därav inte mindre än 436 instrument från perioden omkring 1600 fram till 1860. Detta arv är inte bara bevarat i själva instrumenten utan också dokumenterat i en mängd texter, ritningar och fotografier, resultatet av decennier av hängivet informationssamlande. Detta material är en ovärderlig tillgång för forskningen, men samtidigt är det till allra största delen opublicerat och delvis svåråtkomligt.
   
  Projektet ”Svenskt digitalt orgelarkiv” syftar till att samla detta väldiga material om våra klassiska orglar genom att digitalisera det och föra in det i en för ändamålet skräddarsydd databas med en avancerad men användarvänlig sökfunktion som också är länkad till nya medier. Detta skapar helt nya möjligheter för forskning i musikaliska och kulturhistoriska ämnen och möjliggör även ett långsiktigt, strategiskt arbete för att bevara och underhålla de äldre instrumenten. Genom projektet skapas världens hittills kraftfullaste webbresurs för orgelinriktad kulturarvsforskning.
   
  Projektet genomförs genom att materialet undersöks, katalogiseras, skannas (eller fotograferas) och matas in i databasen. Det leds av en forskargrupp med specialiserad kompetens inom musik- och instrumentforskning, vetenskaplig instrumentdokumentation och databasutveckling, med stöd av teknisk personal. En internationell expertgrupp med rådgivande funktion följer projektet.

   

   

  FAKTA
  Projektnamn: Svenskt digitalt orgelarkiv
  Projekttyp: Infrastruktur för forskning
  Projekttid: 1 januari 2021 – 31 december 2023 (3 år)
  Anslagsförvaltare: Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi

   

   

  FORSKARGRUPPENS SAMMANSÄTTNING

  Professor Sverker Jullander, projektledare
  Professor Hans Davidsson, biträdande projektledare
  Fil. dr Axel Unnerbäck (tidigare avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet)
  Dr Eleanor Smith (Storbritannien)
  Civilingenjör Carl Johan Bergsten
  Drs., doktorand Paul Peeters

   

   

  Riksbankens Jubileumsfonds hemsida