• Orgelinventeringar

  Av eller i samverkan med FGIOA & GOArt

   

  2012-2014

  I samarbete med bl. a. Hochschule für Künste i Bremen har GOArt lagt in omfattande info i databasen om Schnitgerorglar.

   

  2006-2008 & 2020-2022

  På uppdrag av Göteborgs stift genomför FGIOA under perioden 2020-2022 en inventering av orglarna i Göteborgs stift.
  Den är en komplettering och utvidgning av den inventering som utfördes 2006-2008 av GOArt.

  2014-2018

  Härnösands stift genomförde en inventering av stiftets orglar. Inventeringsuppgifterna matades in i orgeldatabasen.

   

  2016-2017

  På uppdrag av Karlstads stift genomförde FGIOA en inventering som omfattar alla orglar tillhörande Svenska kyrkan i stiftet.

  2012-2014

  Linköpings stift genomförde en orgelinventering i samarbete med GOArt.

  2013-2014

  Skara stift genomförde i samarbete med GOArt en orgelinventering där alla orglar besöktes.

  2019-2021

  Göteborgs internationella orgelakademi genomförde under 2019-2021 ett projekt som syftar till att presentera ett urval av Sveriges bäst bevarade orglar från 1700-talet i en öppen databas. Varje instrument presenteras med detaljerad teknisk information och med nyinspelad video- och ljud-dokumentation, intervjuer med orgelexperter och musikexempel av och med organisten Sietze de Vries från Groningen i Nederländerna. Detta projekt genomfördes med medel från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

   

  2008-2009

  Strängnäs stift gjorde en orgelinventering där organologen Dag Edholm besökte varje orgel i stiftets kyrkor och kapell. Inventeringsuppgifterna matades in i GOArts databas.

  2018-2019

  På uppdrag av Västerås stift genomförde FGIOA en orgelinventering där alla orglar i stiftet besöktes.