• Orgelinventeringar

  Av eller i samverkan med FGIOA & GOArt

   

  2016-2017

  Den senast slutförda inventeringen av GIOA omfattar alla orglar tillhörande Svenska kyrkan i Karlstads stift.

  2013-2014

  Skara stift genomförde i samarbete med GOArt en orgelinventering där alla orglar besöktes.

  2012-2014

  Linköpings stift genomförde en orgelinventering i samarbete med GOArt.

  2008-2009

  Strängnäs stift gjorde en orgelinventering där organologen Dag Edholm besökte varje orgel i stiftets kyrkor och kapell. Inventeringsuppgifterna matades in i GOArts databas.

  2006-2008

  På uppdrag av Göteborgs stift gjorde GOArt en inventering av orglarna i Göteborgs stift.

  2012-2014

  I samarbete med bl. a. Hochschule für Künste i Bremen har GOArt lagt in omfattande info i databasen om Schnitgerorglar.