• Svenska 1700-talsorglar

  - ett världsunikt kulturarv

   

  Ett dokumentationsprojekt i 10 delar

  Projektledning - Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi

  Foto: Musikanta
   
   
  SVENSKA 1700-TALSORGLAR I ÖPPEN DATABAS
  Orgelakademin genomförde under 2019-2021 ett projekt som syftade till att presentera ett urval av Sveriges bäst bevarade orglar från 1700-talet i en öppen databas. Varje instrument presenteras med detaljerad teknisk information och med nyinspelad video- och ljud-dokumentation, intervjuer med orgelexperter och musikexempel av och med organisten Sietze de Vries från Groningen i Nederländerna. Detta projekt genomförs med medel från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
   
  BAKGRUND
  I Sverige finns en internationellt sett unik förekomst av bevarade orglar från 1700-talet. Dessa utgör ett viktigt, men också relativt okänt kulturarv. Det handlar framförallt om instrument byggda av orgelbyggarna Johan Niclas Cahman (c:a 1680–1737), Pehr Schiörlin (1736–1815) och Olof Schwan (1744–1812). Deras verksamheter var koncentrerade till Stockholm respektive Linköping. Cahman och Schwan hade sina verkstäder i Stockholm, medan Schiörlin var verksam i Linköping.
   
  Orgelforskningscentret GOArt vid Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet samarbetade under 1990-talets andra hälft och i början av 2000-talet inom ett nationellt orgelprojekt med att ta fram en bevarandeplan för landets historiska orglar. En central del i detta projekt var en detaljerad teknisk dokumentation av ett urval av de som helhet bäst bevarade instrumenten. Det är resultatet av detta arbete som utgör kärnan i det som vi i detta projekt kommer att digitalisera. En tredjedel av dessa dokumentationer (Slaka, Tryserum och Kölingared) finansierades av RAÄ.
   
  SYFTE
  Projektet syftar till att tillgängliggöra detta dokumentationsmaterial tillsammans med ljudfiler och video-”walk-throughs” i GOArt:s orgeldatabas. Denna möjliggör att också mycket detaljerad information såsom uppmätningar, avdrag, ritningar med mera kan lagras och nås från ett gränssnitt som designas så att det är attraktivt och lätt att använda för den kulturintresserade allmänheten.
   
  MÅLSÄTTNING
  Det övergripande målet med projektet är att på internet publicera en öppet tillgänglig databas med dokumentationer av ett antal svenska 1700-talsorglar där instrumenten också presenteras med ljud och rörliga bilder.
 • Hello & Welcome!

  Add a subtitle here.

 • Del 1 av 10

  Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

  Orgeln byggdes samma år som Tryserums kyrka, 1785, av Pehr Schiörlin och anses som ett av hans bästa verk. Den är så gott som orörd och endast smärre justeringar har vidtagits.

  Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt människorna kring orgeln


 •  

  GIOA Podcast - På orgelturné med Axel Unnerbäck - Del 1 av 10

  - om orgeln i Tryserum, byggd av Pehr Schiörlin 1785

  Möt Axel Unnerbäck, orgelforskare och under många år ansvarig för orgelfrågorna inom Riksantikvarieämbetet, i samtal med Hans Davidsson, konstnärlig ledare, GIOA

   

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

 • broken image

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Del 2 av 10

  Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

  Den 16 januari 2005 kunde man i Slaka kyrka återinviga Pehr Schiörlins enda orgel med arkadfasad, ursprungligen byggd 1783, tillika den äldsta bevarade arkadorgeln i Sverige.

  Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie i Linköping, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt orgelsakkunniga Axel Unnerbäck och Niclas Fredriksson i ett samtal om orgeln med Lars Storm, projektledare, GIOA

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

 • broken image

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Del 3 av 10

  Pehr Schiörlin 1806 - Gammalkil

  Orgeln i Gammalkil, byggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping, är en av Sveriges mest berömda. Här har bland andra professor Albert Schweitzer spelat både 1927 och 1951. Den avsynades 1806 av domkyrkoorganist Zacharias Köhler, Linköping, och befanns då enligt besiktningsprotokollet vara i allo perfekt. Enligt ett utlåtande av baron Israel Lagerfelt på det närbelägna Lagerlunda hade Gammalkil nu ”det största och bästa orgelverket i stiftets, måhända hela rikets landsortskyrkor”.

  Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt orgelsakkunniga Axel Unnerbäck och Niclas Fredriksson i ett samtal om orgeln med Lars Storm, projektledare, GIOA

  Möt Hans Davidsson, som bjuder in till tolkning av Felix Mendelssohn-Bartholdys sonat för orgel nr 1 i f-moll, op. 65, vid Schiörlinorgeln i Gammalkil.

  Möt Hans Davidsson, som bjuder in till tolkning av Felix Mendelssohn-Bartholdys sonat för orgel nr 6 i D-dur, op. 65, vid Schiörlinorgeln i Gammalkil.

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1806 - Gammalkil

 •  

   

   

   

  Del 4 av 10

  Pehr Schiörlin 1815 - Rappestad

  Pehr Schiörlin räknas som den främste representanten för östgötafalangen inom svenskt orgelbyggeri och var vid sidan av Olof Schwan sin tids ledande mästare. Orgeln i Rappestads kyrka fullbordades efter Pehr Schiörlins död av sonen Jonas Fredric Schiörlin 1815.

  Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie i Linköping, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt orgelsakkunniga Axel Unnerbäck och Niclas Fredriksson i ett samtal om orgeln med Lars Storm, projektledare, GIOA

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1815 - Rappestad

 •  

   

   

   

  Del 5 av 10

  Johan Niclas Cahman 1704 - Kölingared

  Orgeln i Kölingared är en av Niclas Cahmans mest kända kvarvarande orglar, vilken ursprungligen gjordes för Mariestad år 1704-1705 men som år 1864 flyttades till Kölingared.

  Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt människorna kring orgeln, i samtal Hans Davidsson, konstnärlig ledare, GIOA

  Inslag i SVT Kulturnyheterna om Cahmanorgeln i Kölingared

  (sändes lördag 25 april 2020 kl 18.25)

 • Orgelinventering

  Johan Niclas Cahman 1704 - Kölingared

 •  

   

   

   

  Del 6 av 10

  Johan Niclas Cahman 1728 - Lövstabruk

  På läktaren över ingången i söder står den magnifika piporgeln från 1728, byggd av Johan Niclas Cahman och Sveriges största i sitt slag från barocken.

  Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt människorna kring orgeln, i samtal Lars Storm, projektledare, GIOA

 • Orgelinventering

  Johan Niclas Cahman 1728 - Lövstabruk

  broken image

  Foto: Niclas Fredriksson

 •  

   

   

   

  Del 7 av 10

  Olof Hedlund 1740 - Björklinge

  Olof Hedlund var lärjunge från 1721 hos Johan Niclas Cahman och byggde år 1740 den orgel i Björklinge kyrka, som skänktes till kyrkan av dess patronus Otto Fleming.

  Hans Davidsson, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi, visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt orgelsakkunige Axel Unnerbäck som berättar om orgeln, i samtal Lars Storm, projektledare, GIOA