• Svenska 1700-talsorglar - ett dokumentationsprojekt i 10 delar

  Projektledning - Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi

  Foto: Musikanta

   

   

  SVENSKA 1700-TALSORGLAR I ÖPPEN DATABAS

  Orgelakademin kommer under 2019 att genomföra ett projekt som syftar till att presentera ett urval av Sveriges bäst bevarade orglar från 1700-talet i en öppen databas. Varje instrument kommer att presenteras med detaljerad teknisk information och med nyinspelad video- och ljud-dokumentation, intervjuer med orgelexperter och musikexempel framförallt av och med organisten Sietze de Vries från Gröningen i Nederländerna. Detta projekt genomförs med medel från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

   

  BAKGRUND
  I Sverige finns en internationellt sett unik förekomst av bevarade orglar från 1700-talet. Dessa utgör ett viktigt, men också relativt okänt kulturarv. Det handlar framförallt om instrument byggda av orgelbyggarna Johan Niclas Cahman (c:a 1680–1737), Pehr Schiörlin (1736–1815) och Olof Schwan (1744–1812). Deras verksamheter var koncentrerade till Stockholm respektive Linköping.

   

  GOArt och Riksantikvarieämbetet samarbetade inom det nationella orgelprojektet under 1990-talets andra hälft och i början av 2000-talet med att ta fram en bevarandeplan för landets historiska orglar. En central del i detta projekt var den kvalitativa tekniska dokumentationen av ett urval av de som helhet bäst bevarade instrumenten. Det är resultatet av detta arbete som utgör kärnan i det som vi i detta projekt kommer att digitalisera. En tredjedel av dessa dokumentationer (Slaka, Tryserum och Kölingared) finansierades av RAÄ.


  SYFTE
  Projektet syftar till att tillgängliggöra detta dokumentationsmaterial tillsammans med ljudfiler och video-”walk-throughs” i GOArt:s orgeldatabas. Denna möjliggör att också mycket detaljerad information såsom uppmätningar, avdrag, ritningar med mera kan lagras och nås från ett gränssnitt som designas så att det är attraktivt och lätt att använda för den kulturintresserade allmänheten.


  MÅLSÄTTNING
  Det övergripande målet med projektet är att på internet publicera en öppet tillgänglig databas med dokumentationer av ett antal svenska 1700-talsorglar där instrumenten också presenteras med ljud och rörliga bilder.

   

   

   

   

 • Översikt

  Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

  Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

  Pehr Schiörlin 1806 - Gammalkil

  Pehr Schiörlin 1815 - Rappestad

  Johan Niclas Cahman 1704 - Kölingared

  Johan Niclas Cahman 1728 - Lövstabruk

  Olof Hedlund 1740 - Björklinge

  Olof Schwan 1783 - Hökhuvud

  Olof Schwan 1783 - Börstil

  Niclas Söderström 1783 - Dala Husby

 • Orgeln i Tryserum, byggd av Pehr Schiörlin 1785

  Orgeln byggdes samma år som Tryserums kyrka, 1785, av Pehr Schiörlin och anses som ett av hans bästa verk. Den är så gott som orörd och endast smärre justeringar har vidtagits.

  Hans Davidsson visar och berättar om orgeln.

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln.

  Möt människorna kring orgeln.

 • GIOA Podcast

  Axel Unnerbäck om orgeln i Tryserum, byggd av Pehr Schiörlin 1785

  Möt Axel Unnerbäck, orgelforskare och under många år ansvarig för orgelfrågorna inom Riksantikvarieämbetet, i samtal med Hans Davidsson, konstnärlig ledare, GIOA

   

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum