• Svenska 1700-talsorglar

  - ett världsunikt kulturarv

   

  Ett dokumentationsprojekt i 10 delar

  Projektledning - Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi

  Foto: Musikanta

   

   

  SVENSKA 1700-TALSORGLAR I ÖPPEN DATABAS

  Orgelakademin genomför under 2019/2020 ett projekt som syftar till att presentera ett urval av Sveriges bäst bevarade orglar från 1700-talet i en öppen databas. Varje instrument kommer att presenteras med detaljerad teknisk information och med nyinspelad video- och ljud-dokumentation, intervjuer med orgelexperter och musikexempel av och med organisten Sietze de Vries från Groningen i Nederländerna. Detta projekt genomförs med medel från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

   

  BAKGRUND
  I Sverige finns en internationellt sett unik förekomst av bevarade orglar från 1700-talet. Dessa utgör ett viktigt, men också relativt okänt kulturarv. Det handlar framförallt om instrument byggda av orgelbyggarna Johan Niclas Cahman (c:a 1680–1737), Pehr Schiörlin (1736–1815) och Olof Schwan (1744–1812). Deras verksamheter var koncentrerade till Stockholm respektive Linköping. Cahman och Schwan hade sina verkstäder i Stockholm, medan Schiörlin var verksam i Linköping.

   

  Orgelforskningscentret GOArt vid Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet samarbetade under 1990-talets andra hälft och i början av 2000-talet inom ett nationellt orgelprojekt med att ta fram en bevarandeplan för landets historiska orglar. En central del i detta projekt var en detaljerad teknisk dokumentation av ett urval av de som helhet bäst bevarade instrumenten. Det är resultatet av detta arbete som utgör kärnan i det som vi i detta projekt kommer att digitalisera. En tredjedel av dessa dokumentationer (Slaka, Tryserum och Kölingared) finansierades av RAÄ.


  SYFTE
  Projektet syftar till att tillgängliggöra detta dokumentationsmaterial tillsammans med ljudfiler och video-”walk-throughs” i GOArt:s orgeldatabas. Denna möjliggör att också mycket detaljerad information såsom uppmätningar, avdrag, ritningar med mera kan lagras och nås från ett gränssnitt som designas så att det är attraktivt och lätt att använda för den kulturintresserade allmänheten.


  MÅLSÄTTNING
  Det övergripande målet med projektet är att på internet publicera en öppet tillgänglig databas med dokumentationer av ett antal svenska 1700-talsorglar där instrumenten också presenteras med ljud och rörliga bilder.

 • Projektöversikt

   

  Del 1. Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

  Del 2. Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

  Del 3. Pehr Schiörlin 1806 - Gammalkil

  Del 4. Pehr Schiörlin 1815 - Rappestad

  Del 5. Johan Niclas Cahman 1704 - Kölingared

  Del 6. Johan Niclas Cahman 1728 - Lövstabruk

  Del 7. Olof Hedlund 1740 - Björklinge

  Del 8. Olof Schwan 1783 - Hökhuvud

  Del 9. Olof Schwan 1783 - Börstil

  Del 10. Niclas Söderström 1783 - Dala Husby

 • Del 1 av 10

  Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

  Orgeln byggdes samma år som Tryserums kyrka, 1785, av Pehr Schiörlin och anses som ett av hans bästa verk. Den är så gott som orörd och endast smärre justeringar har vidtagits.

  Hans Davidsson visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt människorna kring orgeln


 •  

  GIOA Podcast - På orgelturné med Axel Unnerbäck - Del 1 av 10

  - om orgeln i Tryserum, byggd av Pehr Schiörlin 1785

  Möt Axel Unnerbäck, orgelforskare och under många år ansvarig för orgelfrågorna inom Riksantikvarieämbetet, i samtal med Hans Davidsson, konstnärlig ledare, GIOA

   

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Del 2 av 10

  Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

  Den 16 januari 2005 kunde man i Slaka kyrka återinviga Pehr Schiörlins enda orgel med arkadfasad, ursprungligen byggd 1783, tillika den äldsta bevarade arkadorgeln i Sverige.

  Niclas Fredriksson visar och berättar om orgeln

  Sietze de Vries presenterar instrumentets stämmor och improviserar vid orgeln

  Presentation på engelska

  Ljudinspelning, mix & mastering Albert Jan de Boer

  Orgelstämning Sander Booij

  Möt orgelsakkunniga Axel Unnerbäck och Niclas Fredriksson i ett samtal med Lars Storm, projektledare, GIOA

 • Orgelinventering

  Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

 • Projektöversikt

   

  Del 1. Pehr Schiörlin 1785 - Tryserum

  Del 2. Pehr Schiörlin 1783 - Slaka

  Del 3. Pehr Schiörlin 1806 - Gammalkil

  Del 4. Pehr Schiörlin 1815 - Rappestad

  Del 5. Johan Niclas Cahman 1704 - Kölingared

  Del 6. Johan Niclas Cahman 1728 - Lövstabruk

  Del 7. Olof Hedlund 1740 - Björklinge

  Del 8. Olof Schwan 1783 - Hökhuvud

  Del 9. Olof Schwan 1783 - Börstil

  Del 10. Niclas Söderström 1783 - Dala Husby